DAO GLOBAL CỦA NHẬT

Trong bếp bạn không cần có quá nhiều con dao chỉ cần một con dao duy nhất chất lượng sẽ giúp bạn vào bếp dễ dàng.

Đây là con dao yêu thích của Emma chỉ dùng mỗi con này thôi nhá 🙂

Danh mục: ,