SÁCH HỌC VỀ DINH DƯỠNG VÀ CHỮA BỆNH

Đây là quyển sách yêu thích của Emma điểm nổi bật của quyển sách này:

  1. Học về dinh dưỡng
  2. Nói về cách chữa các loại bệnh theo phương pháp tự nhiên

Khuyến khích anh chị em thích học về dinh dưỡng nên có quyển sách này rất hữu ích.