The Bresus Cancer Cure

Bác sỹ Breuss đã thành công khi đưa phương pháp chữa các loại bệnh ung thư và những bệnh nan ý khác bằng phương pháp chủ yếu:

  • Uống nước ép rau củ
  • Uống trà thảo mộc

Emma đã đọc quyển sách này thực sự rất ý nghĩa, ông đã chữa cho khoảng 40,000 bệnh nhân có cả bệnh ung thư là chính và một số các loại bệnh khác khi sử dụng phương pháp chữa bệnh của ông đã đem lại kết quả tuyệt vời.

Về cá nhân, Emma khuyến khích anh chị em những người đang có người thân bị bệnh hoặc người không bị bệnh nên đọc quyển sách này.